Witaj na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbydniowie

Wirtualna Izba Patrona

Dla Niepodległej...

Szkoła Promująca Zdrowie

Ratuj dzieci przed telefonami!

BohaterON

BIP

Lingos - Logowanie

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

11.jpg

LOGOWANIE

Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1.
Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Publicznej Szkoły Podstawowej im. Rodziny Horodyńskich w Zbydniowie. Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

 

Wstęp

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Horodyńskich w Zbydniowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej PSP w Zbydniowie o nazwie http://www.pspzbydniow.pl/

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2018.09.01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018.09.01

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
1. Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
2. Wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków.
3. Publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.
4. Formularz zapisu do newsletter e-mail i sms nie weryfikuje poprawności działań użytkownika i nie wskazuje zidentyfikowanych błędów, nie umożliwia zatem ich bieżącej poprawy.

  1. Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Publiczną Szkołę Podstawową w Zbydniowie.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Kontaktować można się także telefonicznie pod numerem telefonu: 15 8458746. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. PSP w Zbydniowie powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, szkoła zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbydniowie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek Publiczne Szkoły Podstawowej im. Rodziny Horodyńskich w Zbydniowie  przy ul. Sandomierskiej 210

  1. Budynek posiada trzy wejścia. 2 wejścia główne od strony parkingowej i od strony boiska oraz wejście od drogi głównej. Żadne z wejść nie umożliwia dostania się do budynku wprost z poziomu terenu. Przy wejściach głównych znajdują się podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  2. Na terenie szkoły miejsca parkingowe dla pracowników. Nie ma wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
  3. Budynek jest wielokondygnacyjny, duża ilość schodów na dwóch poziomach uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim. Budynek nie posiada wind.
  4. Dwie toalety na parterze są dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich, przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  5. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

6. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przydatne linki

Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie
Urząd Gminy
Zaleszany

Free Joomla templates by L.THEME | Realizacja & hosting: interfolio.pl | poczta |